วัดอนาลโยทิพยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดอนาลโยทิพยาราม ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ทางศาสนา วัฒนธรรม สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียด : ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ ๖

Read more

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “หมู่บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8” ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 https://www.otop-village.com/th/places_detail/11925   หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8 https://www.otop-village.com/th/places_detail/11981

Read more

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : หมู่บ้านหัตถกรรมผักตบชวา ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก สถานที่ตั้ง : ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หมายเลขติดต่อสอบถาม : 054-888870 latitude : 19.18 longitude

Read more

สรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ เป็นประเพณีโบราณสืบทองกันมาช้านาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งพระธาตุผาช้างมูบประดิษฐานอยู่ ณ บ้านผาช้างมูบหมู่ที่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

Read more

หมู่บ้านปิดทองหลังพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : หมู่บ้านปิดทองหลังพระ ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ สถานที่ตั้ง : บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หมายเลขติดต่อสอบถาม : 054-888870 latitude : 19.18

Read more

น้ำตกขุนต๋อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : น้ำตกขุนต๋อม ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า สถานที่ตั้ง : บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 หมายเลข ติดต่อสอบถาม : 054-888870 latitude : 19.18 longitude :

Read more

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม

เป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งตำบลสันป่าม่วงและตำบลบ้านต๋อม

Read more