หนูน้อยจิตอาสา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกจิตอาสาให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง

Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกจิตอาสาให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง

Read more

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! . เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

Read more

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นำคณะผู้บริหาร ปลัดเททศบาล

Read more

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (DustBoy) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงและใกล้เคียง ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ

Read more

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในเขตตำบลสันป่าม่วง

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา10.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Read more

งานสักการะพระพุทธลีลา ประจำปี 2567

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

Read more

งานการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านต๊ำ

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

Read more

กิจกรรมจิตอาสาตัดหญ้าข้างถนนเส้นบ้านผาช้างมูบ – แม่ต๋อมใน

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

Read more

กิจกรรม Kick Off การออกกำลังกายห่างไกลโรค

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

Read more