ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนา ๒๕๖๖IMG_0002