ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย