“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!!📣📣 วันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นายประยูร กาบอ้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบวชป่าต้นน้ำ หมู่ที่ 1