ทรัพยากรธรรมชาติ

1. น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 5 สาย ได้แก่ ห้วยฟาด ห้วยสิงห์ ห้วยแม่ต๋อม ห้วยลึก ห้วยขี้ปัก
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม, อ่างเก็บน้ำห้วยทับช้าง, อ่างเก็บน้ำปู่หน่อแก้ว         

2. ป่าไม้
สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าเต็งรัง

3. ภูเขา
เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน โดยมีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาว ในแนวเหนือ – ใต้

4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

  • สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหินโดยเฉพาะบนยอดเขา ส่วนบริเวณหุบเขาจะมีดินสีดำอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และหินมีลักษณะเป็นหินกรวดหรือหินปูนทราย เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำวังและกว๊านพะเยา
  • ประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ 5 ประเภท ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา
  • สัตว์ป่าประกอบด้วย เลียงผา เก้ง กวางป่า หมูป่า หมี อีเห็น ชะมด บ่าง ชะนี ลิงกัง เสือดาว แมวดำ หมาใน กระต่ายป่า กระรอกบิน ตะกวด เต่าปูลู งูชนิดต่างๆ รวมไปถึงไก่ป่า