ติดต่อเรา

“เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา”
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
หมายเลขโทรศัพท์ 054-888-870 โทรสาร 054-888-870

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanpamuangphayao@gmail.com

Facebook Fanpage “เทศบาลตำบลสันป่าม่วง”

https://www.facebook.com/SanpamuangSubdistrictMunicipality 

เว็บไซต์ : http://www.sanpamuang.go.th