ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง

Read more

ประกาศเทศตำบลสันป่าม่วง งดเผาเป็นเวลา 89 วัน (ห้ามเผาเด็ดขาด)

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣 โอกาศนี้ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จึงขอความร่วมือประชาชนชาวตำบลสันป่าม่วงร่วมกันงดเผาในทุกพื้นที่ เป็นเวลา 89 วัน (ห้ามเผาเด็ดขาด) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ช่องทางในการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง2. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-5488-88704. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.sanpamuang.go.th5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเพจ

Read more

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!!📣📣 วันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นายประยูร กาบอ้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบวชป่าต้นน้ำ หมู่ที่ 1

Read more

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!!📣📣 วันพุธ​ที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอ​เมืองพะเยา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ พนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วงพร้อมด้วย กำนันตำบลสันป่าม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนางศุภกาญจน์ โรจนโสทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นาง​จุไร​รัตน์​ เรือน​สอน​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พะเยา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ที่ได้ออก​เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (อัคคีภัย) จำนวน 1 หลัง บ้านของนายธงชัย คงสุนทร อายุ 68 ปี และนางศรีนวล คงสุนทร อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลสัน​ป่า​ม่วง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดพะเยา

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

Read more

เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

Read more

เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรับแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more