การแข่งขันกีฬาตำบลสันป่าม่วงสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! 📢📢
เชิญพี่น้องประชาชนตำบลสันป่าม่วง
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบลสันป่าม่วงสัมพันธ์ ประจำปี 2566
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น – 16.00 น.
ณ สนามกีฬาโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง
จัดโดย เทศบาลตำบลสันป่าม่วงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันป่าม่วง