ประกาศเทศตำบลสันป่าม่วง งดเผาเป็นเวลา 89 วัน (ห้ามเผาเด็ดขาด)

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣
โอกาศนี้ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จึงขอความร่วมือประชาชนชาวตำบลสันป่าม่วงร่วมกันงดเผาในทุกพื้นที่ เป็นเวลา 89 วัน (ห้ามเผาเด็ดขาด) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 เพื่อเป็นไปตามประกาศห้ามเผาของจังหวัดพะเยา ต่อไป