“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!!📣📣 วันพุธ​ที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอ​เมืองพะเยา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ พนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วงพร้อมด้วย กำนันตำบลสันป่าม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนางศุภกาญจน์ โรจนโสทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นาง​จุไร​รัตน์​ เรือน​สอน​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พะเยา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ที่ได้ออก​เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (อัคคีภัย) จำนวน 1 หลัง บ้านของนายธงชัย คงสุนทร อายุ 68 ปี และนางศรีนวล คงสุนทร อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลสัน​ป่า​ม่วง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดพะเยา