ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕